11/3/09

Himnes de dos pobles germans

Himne Nacional de Catalunya
Himne Nacional de Mèxic

10/3/09

Encomana el català...

Encomana el català:
Aquesta nova campanya del govern de la Generalitat de Catalunya, ens recorda la importància de l'ús de la nostra llengua al carrer.
Per aquells que tenim llur residència llunys de l'estimada terra catalana, aquesta campanya té que ser un recordatori per esforçar-nos en ensenyar-la als postres descendents, i si ens es possible, d'utilitzar en tots els mitjans... Com és el cas de la nostra modesta web.
La presència de la nostra llengua, la nostra cultura, la nostre història en un món tan globalitzat gràcies a l'Internet, es cosa de tots. I som cridats tots, grans i petits, homes, dones, infants...