24/10/10

Una fita històrica

.

El Parlament aprova la Llei de l'occità, aranès a l'Aran
Catalunya esdevé l’únic país de la Unió Europea amb tres idiomes oficials en un mateix territoriFont: Butlletí de la Secretaria de Politica Lingüística
Número 59, dilluns 04 d’octubre del 2010


El 22 de setembre el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei de l’occità, aranès a l’Aran. La Llei regula l’ús oficial de la llengua occitana a Catalunya i l’Aran, fet que, en paraules del vicepresident del Govern, Josep-Lluís Carod-Rovira, converteix Catalunya “en l’únic país de la Unió Europea amb tres idiomes oficials en un mateix territori”.

La Llei de l’occità, aranès a Catalunya, en compliment d’allò que estableix l’Estatut d’autonomia de Catalunya, garanteix els drets lingüístics generals davant de totes les administracions al territori de l’Aran i de la Generalitat arreu de Catalunya. En l’àmbit institucional, estableix que les administracions i les institucions araneses han d’emprar de manera general l’aranès i que els serveis i els organisme que depenen de la Generalitat a l’Aran han d’utilitzar-lo normalment en les seves relacions administratives i en la difusió d’informació a la ciutadania, sens perjudici del dret dels ciutadans a escollir una altra llengua oficial. Les lleis del Parlament de Catalunya han de ser publicades també en aranès i aquesta versió tindrà caràcter oficial. Proclama també la plena validesa de tota la documentació pública i privada redactada en aranès.

A la resta de Catalunya es reconeix el dret dels occitanoparlants a utilitzar-lo en les relacions escrites amb la Generalitat i a rebre atenció en aquesta llengua en les relacions orals. En l’ensenyament, es regula l’ús de l’aranès com a vehicle d’expressió normal de les activitats docents i administratives dels centres de l’Aran. A Catalunya, s’inclouran en l’ensenyament no universitari continguts sobre la realitat lingüística de l’Aran i la seva relació amb la llengua i la cultura occitanes, mentre que el Govern fomentarà també la incorporació d’estudis filològics de llengua occitana. La futura legislació també regula l’ús de l’aranès en els mitjans de comunicació.

El secretari de Política Lingüística, Bernat Joan, destaca el fet que “l’impacte de la llei ultrapassa de molt el territori de la Val d’Aran: constitueix també una fita clau per a Catalunya, perquè dóna compte de la voluntat de la nació catalana de mantenir i projectar cap al futur la pròpia pluralitat lingüística”.


Més informació:

Lei der occitan, aranés en aran [PDF, 402,78 KB.]

El Parlament aprova la Llei de l'occità, aranès a l'Aran, que converteix Catalunya en l'únic país de la UE amb tres idiomes oficials en un mateix territori.

No hay comentarios: